Công Vụ Làm Đài Loan Cho Rằng Tổng Chỉ Tiêu Tuyển Dụng Lao Động Nước Ngoài

Toàn Cảnh Thông Báo Đối Với Lao Động Xuất Khẩu Đài Loan

Số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trong con số hơn 60.000 lao động VN đi làm tại Đài Loan, có 8.780 người đang cư trú phi pháp, còn tại Malaysia số lao động trái pháp luật là 13.515 người. xkld đài loan 2015

tác vụ lựa chọn người đạt yêu cầu theo từng ngành sẽ được thi hành theo thứ tự lấy điểm từ cao xuống thấp trong số các ứng viên có điểm từ 80-200 điểm đã sign up trong ngành tương ứng. Đợt này, phía Đài Loan tuyển dụng lao động trong các lãnh vực: sáng chế sản xuất, trồng trọt- chăn nuôi, Xây dựng, Ngư nghiệp. Số lao động được dự tuyển thuộc các loại này không làm tác động đến tổng số 15.000 profile tuyển người làm việc theo quota năm 2012 của Đài Loan dành cho Việt Nam.

rất nhiều lời hỏi của NLĐ về vấn đề này bởi theo quy trình tuyển người làm việc của sự kiện EPS, hồ sơ NLĐ không được phân phối công bố. số đông cũng phân vân trong tình huống hồ sơ được phân phối và tập đoàn Đài Loan lựa chọn thì thủ tục ký cam kết giữa các bên như thế nào, chi phí đóng địa chỉ nào, bao nhiêu?